Dette billede er solgt
Foto af det beskrevne maleri
Pigen i Blokhus - 2010 (Oliemaleri 60*78 cm u. ramme) - 2100,- kr.
Billede der der svæver hen over hjemmesiden.

Indsæt dette Script i body:
Ved at ændre talene i:
top : 10  -  left : 10  -  speed = 1  -  step = 1  -  fra = x  -  til = 85
ændrer du paremeterne for sted og hastighed.

<BODY onLoad="solgtRun()">
<div ID="solgt" STYLE=" position : absolute;
top : 155; left : 0;
z-index : 2">
<img src="solgt.gif" border="0" width="233" height="121" alt="Dette billede er solgt">
</div>
<script type="text/javascript">
<!--
if (document.layers) brug=document.solgt
if (document.all) brug = document.all.solgt.style
speed = 1;
step = 1;
fra = (screen.availWidth);
til = 85;
function solgtRun(){if (fra > til) {brug.left = (fra -= step); setTimeout("solgtRun()",speed);}
}
//--;>
</script;>