Billede der overlejrer hjemmesiden.

Klik på det lille billede og der skiftes rundt!

Indsæt dette Script i body:
Ved at ændre top : 10; left : 10 til andre til flytter billedet sig.

<BODY onLoad="Vis10()">
<div ID="Pic10" STYLE="position : absolute; top : 10; left : 10">
<a href="index1.html"><img src="vinter05.jpg" alt="Samme billede om vinteren" height="120" width="150" border="0"></a>
</div>
<script type="text/javascript">
<!--
function Vis10(){"Pic10()"}
//-->
</script>