Pageback

One page back
PageBack

Indsæt denne JavaScrift rutine i HEAD!
<script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
function tilbage(){
window.history.back();
}
//--></script>

Indsæt derefter OnClick i BODY!
Eks. med billede:
<a HREF="#" onClick="tilbage();">
<IMG SRC="back.gif" WIDTH="28" HEIGHT="9" BORDER="0" ALT="One page back">
</a>

Eks. med tekst:
<a HREF="#" onClick="tilbage();">
PageBack
</a>