RulleTxt2

Eks. med baggrund

Eks. uden baggrund      


Download demo: NewSticker.zip

Består af følgende 4 filer:   bApplet.class
news.gif Baggrunds billedet
news.txt Indeholder teksten
NewsTicker.class  


Koden for NewsTicker.class ser således ud.
<applet code="NewsTicker.class" name="NewsTicker" width="140" height="85">
<param name = "newsfile" value ="news.txt">
<param name = "x" value ="0">
<param name = "y" value ="-5">
<param name = "cx" value ="140">
<param name = "cy" value ="90">
<param name = "bgcolor" value ="255,255,255">
<param name = "pause" value ="true">
<param name = "frame" value ="_self">
</applet>